Vijf jubilarissen bij Harmonie St. Aemiliaan

De jubilarissen van de harmonie van Bleijerheide. © St. Aemiliaan

De harmonie van Bleijerheide houdt op 16 november het jaarlijkse Aemiliaanfeest. Na de H. Mis om 18.00 uur in de Antonius van Paduakerk in Bleijerheide, die door harmonie wordt opgeluisterd, vindt in verenigingslokaal ’t Patronaat de huldiging plaats van vijf jubilarissen.

Wil Wagenvoort

Het betreft de 50-jarige jubilaris/fluitist Bart Schäfer, de 25-jarige jubilaris Ludo Bloemen en drie 12,5-jarige jubilarissen: Jenny Karner, Lea Körber en Sarah Starmans

Bart Schäfer is niet alleen een verdienstelijk fluitist, maar hij is ook lang tweede dirigent geweest en momenteel voorzitter van de Programmacommissie. Voor zijn vele verdiensten voor de harmonie is hij bij zijn vorig jubileum koninklijk onderscheiden. Ludo Bloemen speelt klarinet en zit in het orkest naast zijn broer Aad op de eerste rij. Ludo is daarnaast begeleider in het jeugdorkest en webmaster.

Voorafgaande aan het Aemiliaanfeest vindt vrijdag 15 november de traditionele dropping plaats. Hieraan kunnen ook niet-leden deelnemen.