Zelf Sjöldj maakt armoede bespreekbaar

TheaterThema maakt maatschappelijke thema’s bespreekbaar. © KBO LImburg

Leven in armoede, komt steeds vaker voor in de huidige samenleving. Er bestaat veel onbegrip voor de mensen die het treft. ,,Eigen schuld”, is een vaak geuite reactie wanneer mensen het onder de aandacht brengen. Samen met stichting Turba biedt KBO Limburg het project ‘Zelf Sjöldj/Eigen Schuld’ aan. In een interactieve en ludieke themabijeenkomst bij KBO-afdelingen gaan mensen samen over armoede in gesprek. Bij KBO Bergen is het theater op woensdag 27 november te gast.

Jos Gröniger

Stichting Turba maakt maatschappelijke thema’s zoals armoede op een ludieke en laagdrempelige manier bespreekbaar. Door uit te leggen waar armoede vandaan komt en wat het betekent voor mensen die er mee te maken hebben, ontstaat er begrip voor mensen die het aangaat. De volgende stap is dan herkennen en signaleren. Tijdens de bijeenkomst wordt het thema armoede besproken aan de hand van verhalen van mensen die zelf in armoede leven of hebben geleefd. Verhalen die verteld worden in sketches, monologen en liedjes. Verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en soms zelfs met een schaterlach. Onderdeel van de themabijeenkomst is ook dat de mensen worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting over armoede. In Bergen volgt het TheaterThema Zelf Sjöld na de uiteenzetting over de toekomst van het bankwezen van de Rabobank.

Bezoekers van de themamiddag worden verzocht zich aan te melden bij Anja Jansen (0485-341876) en/of Anny Clevers (0485-342060, e-mail annyclevers@ziggo.nl). De middag is gratis toegankelijk. De voorstelling in de Lieke Martenszaal in MFC Den Asseldonk duurt van 13.30 tot 16.30 uur.