Unicefdrive bridgeclubs in de Rode Beuk

Vier azen. © ING Image

Bridgeclub de Kroon Simpelveld houdt zondag 10 november samen met BC de Mijnstreek Heerlen en BC ’t Leiehoes Heerlen voor de tweede keer in Simpelveld de Unicefdrive.

Wil Wagenvoort

Deze vindt plaats in Grand Café de Rode Beuk aan de Kloosterstraat. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Iedere bridger is welkom. Aanmelden bij Mia Loo tel. 043-45512518.