In gesprek met vrijwilligers Brandweer Wessem

Het brandweerkorps van Wessem kan nog vrijwilligers gebruiken. © Har Rutten

In samenwerking met Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw publiceert VIA Limburg editie Maasgouw regelmatig een interview met vrijwilligers uit Maasgouw. Voor deze editie ging Martha Turlings van het steunpunt in gesprek met Ron Roumen (42) en Jos Winkelmolen (51), beiden vrijwilligers bij brandweer Wessem.

Martha Turlings

Ton werkt beroepsmatig bij een gemeente als vakspecialist groen en Jos bij de brandweer als bevelvoerder. Bijna tachtig procent van de brandweermensen in Nederland is vrijwilliger en doet het brandweerwerk naast hun gewone baan. Zij mogen van hun werkgever het werk verlaten (uiteraard na goede afspraken) wanneer ze worden opgeroepen. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij of zij binnen een paar minuten na alarmering in de kazerne is waarna ze vertrekken naar een brand, technische hulpverlening, reanimatie of ongeval met gevaarlijke stoffen. Bij een uitruk bestaat de bemanning uit vier tot zes personen. Een bevelvoerder, chauffeur en manschappen maken deel uit van deze bemanning.

Inzetten voor een ander

Jos is inmiddels al 25 jaar vrijwilliger bij de brandweer. „Binnen de familie waren verschillende mensen bij de brandweer en zo rol je er eigenlijk een beetje in”, vertelt hij. „Je begint als vrijwilliger, maar als de pieper gaat, gaat deze vrijwilligheid niet meer op. Er wordt van ons verwacht dat we binnen vier minuten vanaf de brandweerkazerne naar een incident kunnen uitrukken.” Jos is ook beroepsmatig als bevelvoerder verbonden bij de brandweer, onderdeel van Veiligheidsregio Limburg Noord. „De drijfveer voor velen is toch wel om je maatschappelijk voor een ander in te zetten”, gaat hij verder. „En als kind ben je al overdonderd door die grote rode auto met zwaailampen. Daarbij heeft natuurlijk iedere vrijwilliger zijn eigen drijfveer om bij de brandweer te gaan, en dus heeft ieder ook een eigen taak die bij hem/haar past. Maar iedereen is wel een teamplayer, er bestaat een grote saamhorigheid binnen ons team.”

Snel ter plekke

Het Wessems korps bestaat uit achttien vrijwilligers met daarnaast nog een zevental buitenpostleden; dit zijn brandweerlieden die in of rondom Wessem werken maar lid zijn van een ander korps. Zij zorgen er mede voor dat de brandweer van Wessem ook overdag snel kan uitrukken en de paraatheid voor circa 95% per jaar heeft verzekerd. En dat is veel als je bedenkt dat de brandweer Wessem een groot gebied bestrijkt. Dit is niet alleen Wessem, maar ook Panheel, Heel, een deel van Maasbracht, de kern van Grathem, de Napoleonsbaan en de A2 tot Echt. Brandweer Wessem heeft in dit gebied circa honderdtwintig uitrukken per jaar. Ton vult aan: „Iedere week komen de actieve leden bijeen in de kazerne en wordt er geoefend, onderhoud gedaan en waar nodig bijscholing verzorgd. Eenmaal per jaar wordt er voor de actieve leden een uitje gepland, dit is uiteraard ook goed voor de teambuilding, we moeten het tenslotte met ons team doen. Verder doen wij mee aan de provinciale en landelijke brandweerwedstrijden. Deze wedstrijden zijn schools qua opzet. Je gaat dan terug naar de basis waarbij dit een goede manier om bijvoorbeeld aspirant vrijwilligers kennis te laten maken met het brandweervak.”

Maatschappelijk belang

Het maatschappelijke aspect is daarnaast ook van groot belang. Zo geeft brandweer Wessem sinds een aantal jaren acte de présence in uniform bij de dodenherdenking en geven ze medewerking bij de Sint-Maarten optochten in Wessem en Heel. Ook voor kindervakantiewerk staan ze paraat om de kinderen met het water bezig te laten zijn tijdens een van de activiteiten. „Als vrijwilliger of beroepsmatig betrokken zijn bij de brandweer geeft veel voldoening, mensen helpen is daarbij uiteraard onze grootste passie en drijfveer. Je krijgt er ook veel waardering voor terug; als iemands huis in brand staat en wij kunnen dat huis grotendeels redden of bij een ongeluk eerste hulp bieden, maar ook een kat uit de boom halen, daar krijg je veel dankbaarheid voor terug, dat is het mooie van bij de brandweer werken”, besluiten ze het gesprek.

Meer dan branden blussen

De brandweer / veiligheidsregio in algemene zin doet veel meer dan alleen branden blussen. Voorlichting en advies over brandveiligheid, rampenbestrijding, het redden van mensen en dieren, hulpverlening bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook dat zijn taken van de brandweer. Wie ook interesse heeft in het brandweervak als vrijwilliger is bij post Wessem meer dan welkom. Dit geldt overigens ook voor andere posten in het cluster.

Kijk op klikmaasgouw.nl vacature nummer 438 of neem contact op met Jos via tel. 06-50745514 of Ton, tel. 06-22941965 of pcpostwessem@vrln.nl.

Check ook de website www.vrln.nl/werken-bij-de-vrln