Jubilarissen kerkelijk zangkoor Vlodrop in het zonnetje gezet tijdens Caeciliafeest

© Zangkoor St. Martinus

Kerkelijk zangkoor St. Martinus uit Vlodrop heeft tijdens de viering van het Caeciliafeest afgelopen zondag enkele jubilarissen in het zonnetje gezet.

Rob van Deurzen

Een zilveren speld van de Gregoriusvereniging van het bisdom was er voor Gerda van de Venne, Tiny van Elmpt en Truus Jeurissen. Vanwege zijn 55-jarig lidmaatschap ontving Bert Schmitz een rozenkrans, afkomstig van de pauselijk nuntius. Voor Marleen Fieten, vijftig jaar lid van het zangkoor, was er een oorkonde van de parochie.

Verder waren er bloemen voor Marita van Cruchten (30 jaar lid), Anny Tobben (20 jaar lid) en Els Rieken die, nadat zij in het verleden lid is geweest van een ander koor, in 2019 reeds 25 jaar zingt in Vlodrop.

Pastoor Schnackers benoemde bij de huldiging dat juist jubilarissen ervoor zorgen dat de traditie en de continuïteit van een koor gewaarborgd blijven.