Molukse avond in Gennepse Kenniskeuken

De Molukkers streken in 1951 neer in Gennep.

De Molukse gemeenschap is onlosmakelijk verboden met Gennep. De bevolkingsgroep die sinds 1951 in Gennep neerstreek, staat op donderdag 21 november in de Kenniskeuken in de bibliotheek centraal bij een bijeenkomst in het kader van Het Jaar van de Ontmoeting.

Jos Gröniger

Meer dan twaalfduizend Molukkers kwamen in 1951 kwamen naar Nederland. Een aantal vestigde zich destijds in het Gennapium in de Niersstad. Tijdens een lezing, ondersteund met vele foto’s haalt Julia Tomasila herinneringen op aan deze tocht. De avond start om 19.00 uur met de officiële opening van de expositie ‘De Molukse kerk in de polder’. Naast objecten uit de collectie van het Zendingserfgoedhuis wordt een documentaire vertoond en een boek gepresenteerd. Muziek en dans vormen een belangrijk onderdeel van de Molukse cultuur. Al meer dan zes jaar zet Tina Mokkink zich in om eenzaamheid onder de Molukse ouderen te verdringen door met elkaar te dansen en zingen. Zij wordt daarbij begeleid door de Tifa groep Tahurie. De Molukse cultuur blijft zo behouden. In de pauze worden hapjes uit de Molukse keuken geserveerd.

De Molukse avond is gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plaats wordt geadviseerd een e-mail te sturen naar m.leideritz@planet.nl.