AED apparatuur in Lippestraat

Duidelijk herkenbaar. © Buurtvereniging Kundesj Heem

Buurtvereniging Kundesj Heem meldt dat sinds vrijdagmiddag 8 november de zo gewenste AED apparatuur is geactiveerd op het adres Lippestraat 14.

Wil Wagenvoort

In noodgevallen kan de reanimatie-apparatuur door gecertificeerde personen worden bediend. Deze hulpverleners zijn overwegend buurtbewoners. Kundesj Heem onderstreept de rol van de Gemeente Voerendaal, die dit mede heeft mogelijk gemaakt en met name Thom Zeguers, die vanaf het begin in mei 2018 heeft meegedacht bij de realisatie van dit project.

“Hopelijk heeft het saamhorigheidsgevoel in de buurt weer een extra positieve impuls gekregen door deze realisatie”, stelt secretaris Wiel Meurs.