Raadsvergadering in Beesel mag niet in het dialect

© Getty Images/iStockphoto

De poging van de Beeselse Lijst om minstens één raadsvergadering per jaar in het ‘plat’ te houden, is gestrand. Het probleem is dat het Limburgs geen bestuurstaal is.

Peter Heesen

Het voorstel werd gedaan tijdens de begrotingsbehandeling. Wethouder Marcel Roelofs van Cultuur sprak van een sympathiek voorstel, maar zei dat het onmogelijk is.

Fries

Bestuursorganen als de gemeente zijn verplicht het Nederlands te bezigen. Een uitzondering is gemaakt voor Friesland, omdat het Fries als taal officieel is erkend. Het Limburgs is een streektaal en heeft die erkenning dus niet.

Niet-formele vergaderingen

Omdat het Limburgs dialect tot het erfgoed behoort en aan het verdwijnen is, paste de Beeselse Lijst haar voorstel aan. De gemeente dient te onderzoeken of volgend jaar meerdere niet-formele vergaderingen in het ‘plat’ kunnen worden gehouden. Tevens dient het college er bij de minister van Binnenlandse Zaken op aan te dringen het Limburgs tot bestuurstaal te benoemen.

De oproep van de lokale partij werd unaniem gesteund door de gemeenteraad.