Afspraken over beweeg- en sportactiviteiten

In de gemeente Mook en Middelaar werd vorige week het Lokaal Sportakkoord ondertekend.

Sportorganisaties en aanbieders van beweegactiviteiten in Mook en Middelaar bundelen de krachten in het Lokaal Sportakkoord. Afgelopen week zetten diverse partijen, na maanden van overleg, de handtekening onder het akkoord.

Jos Gröniger

Onder begeleiding van sportformateur Miriam van Moll is tijdens diverse bijeenkomsten en gesprekken invulling gegeven aan de dromen en ambities op het gebied van sporten en bewegen. Het Lokaal Sportakkoord moet ertoe leiden dat iedereen mee kan sporten en bewegen, bij sportaanbieders en in de openbare ruimte. Het actief bezig zijn leidt ook tot ontmoeting en een betere gezondheid. Om uitvoering te kunnen geven aan deze ambities hebben de deelnemers gezamenlijk een aantal acties geformuleerd. Tijdens de afsluitende bijeenkomst op dinsdag 5 november hebben de partners hun handtekening gezet onder het Lokaal Sportakkoord. De komende tijd gaan zij aan de slag om vorm te geven aan de uitvoering van de ambities.