Struinen door Genneper en Looierheide

De Looierheide telt drie vennen met bijzondere plantengroei.

De vereniging voor veldbiologie houdt donderdag een excursie naar de Genneper en Looierheide. De wandeling wordt geleid door Jan Nillesen.

Jos Gröniger

De Genneperheide is een bos- en heidegebied ten zuidoosten van Gennep. Het wordt aan de noordzijde begrensd door de Looierheide, dat de naam ontleent aan de eikenschors die er gewonnen werd ten behoeve van het leerlooien.

Beide kalkarme gebieden zijn ontstaan op de rivierduinen van de Maas. Ze werden omstreeks 1930 met naaldhout beplant ten behoeve van de steenkoolmijnen. In het gebied zijn drie vennen met bijzondere plantensoorten ontstaan doordat het zand op rivierklei en -leem is afgezet. Deze lagen zijn niet waterdoorlatend. De excursie gaat door afwisselend gebied, heide, hakhout, dennenopstanden, stuifzand en kleinschalig boerenland.

De tocht duurt van 10.00 tot 14.00 uur, en begint op de Kampweg 1 in Gennep. Deelname is gratis.