Militaire oefening in Heythuysen

Natresmilitairen op patrouille. © 13 Lichte Brigade

Parttime militairen van de Koninklijke Landmacht oefenen van vrijdagmiddag 22 november tot zaterdagavond 23 november op en in de omgeving van de brandweerkazerne en het politiebureau in Heythuysen. Het gaat hierbij om een oefening van Defensie waaraan de politie en de brandweer faciliteiten ter beschikking stellen.

redactie

Het oefenen in bewoonde omgevingen is belangrijk om goed op elkaar ingespeeld te raken indien zich een ramp of crisis zou voordoen. De militairen maken gebruik van verschillende militaire voertuigen en lopen gewapend rond.

Het Korps Nationale Reserve is inzetbaar voor bewaking- en beveiligingstaken in Nederland. Dit korps van de Koninklijke Landmacht bestaat uit drie natresbataljons (één in elke gevechtsbrigade) met in totaal 3.000 actief dienende reservisten. 30 Natresbataljon valt onder het commando van 13 Lichte Brigade in Oirschot. Natresmilitairen vervullen hun functie voor vrede en veiligheid naast een burgerbaan of studie.

Meer info vind je hier.