Beleidsontwikkeling over ‘Kunst in de openbare ruimte’ gaat van start

Kunstwerk De Gemeenschap. © Eigen foto

Binnenkort start de gemeente Meerssen met het ontwikkelen van beleid betreffende kunst in de openbare ruimte. De eerste bijeenkomst over dit thema wordt gehouden op dinsdag 19 november vanaf 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen.

Jeroen Janssen

Het te vormen beleid betreft de kunstwerken die op pleinen, op rotondes, in groenvoorzieningen en bij gebouwen staan. Binnen de gemeente Meerssen staan nu al diverse kunstwerken, die veelal ook in opdracht van de gemeente zijn gemaakt. Om de openbare ruimte in Meerssen te blijven voorzien van kunst en te zorgen dat bestaande kunstwerken onderhouden worden is een degelijk gemeentelijk beleid nodig.

Bij dit beleidstraject wil de gemeente de zogenaamde bob-aanpak hanteren, dus via de fasen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. De eerste fase, die van de beeldvorming, wordt ingezet met een bijeenkomst van diverse partijen en personen die hierbij een bijdrage kunnen leveren, zoals beeldend kunstenaars (zowel professioneel als amateurs) die in de gemeente wonen, beeldend kunstenaars die een beeld hebben gemaakt dat in de gemeente Meerssen staat, de Stichting Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme, het Huis voor de Kunsten, de diverse buurtnetwerken en belangstellende inwoners die affiniteit hebben ten aanzien van kunst en cultuur.

Doel van deze beeldvormende bijeenkomst is beelden met elkaar te delen over het thema ‘kunst in de openbare ruimte’. De hieruit voortkomende informatie vormt de basis voor de verdere beleidsontwikkeling die uiteindelijk moet leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad, want daar vindt de besluitvorming plaats.

Deze bijeenkomst wordt geleid door wethouder Jan Gulikers (Kunst, cultuur & erfgoed). De heer Jacques Giesen, oud-wethouder en inwoner van Meerssen, maar ook deskundige op het gebied van kunst, verzorgt een inleiding om de aanwezigen in de ban te brengen van het thema ‘kunst in de openbare ruimte’.