Educatieve wandeling langs scholen in de binnenstad van Roermond

De ingang van de oude Teeken en Ambachtschool in Roermond. © Servicegilde Rondje Roermond

Het Servicegilde Rondje Roermond presenteert donderdag 5 december een educatieve wandeling door de binnenstad van Roermond onder de noemer ‘Van Latijnse School tot de teloorgang nu’.

Henk Schmitz

De Roermondse handelaren en ondernemers konden zich in de tijd van de Hanze misschien nog deels redden met de eigen taal. In grote delen van Noord- Europa sprak men plattdütsch en het in onze streken gangbare (plat-)diets sloot hier naadloos bij aan. Wilde men naar het Zuiden, dan sprak men anders. In de handel kwam men zo snel achter het belang van goede scholing.

De oudste vermelding over onderwijs in Roermond betreft de tekstregel ‘De rector, onderwijzers en scholieren van Roermond kwamen op Kerstdag 1343 te Montfort zingen toen hertog Reinoud zich daar in de burcht ophield.’ Het gaat hier vermoedelijk om de parochieschool, verbonden aan de Sint Christoffelkerk op Buitenop die wellicht al voor het jaar 1300 bestond.

De rondgang duurt van 13.30 tot 15.15 uur. Startpunt is MFC ’t Paradies aan de Munsterstraat 61 in Roermond. Deelname is gratis.