Diverse wegen in Rothem hele dag afgesloten

Er komt nieuw asfalt op drie wegen. © gemeente Meerssen

De Geuldalweg, de Oliemolenweg en de Dellenweg in Rothem gaan vrijdag de hele dag op slot.

Jeroen Geerts

Er wordt die dag een asfaltlaag aangebracht op de nieuwe brug aan de Geuldalweg. Om meerdere vliegen in één klap te vangen, worden ook de andere twee straten meteen mee aangepakt. Woningen aan de Geuldalweg zijn alleen bereikbaar in geval van een calamiteit.