Vergadering Maatschappelijk Platform in gemeentehuis Voerendaal

Veel WMO onderwerpen komen telkens aan bod. © ANP

Het Maatschappelijk Platform vergadert maandag 18 november in het gemeentehuis van Voerendaal. Het aanvangstijdstip is 19.30 uur.

Wil Wagenvoort

Het platform is een onafhankelijke adviesraad van het College en de gemeenteraad van Voerendaal. Deze adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd bij voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het sociale domein.

Gast deze keer is Kim Voorjans. Zij gaat in op thema’s zoals de aanpak van personen met verward gedrag, de gemeenschappelijke regeling inzake Omnibuz, beschermd wonen en medische advisering WMO.