Heerlen wil belbus om vervoersarmoede tegen te gaan

De belbus is de afgelopen jaren vooral ingezet om inwoners van dorpen mobiel te houden. © Jeroen Kuit

Heerlen streeft naar invoering van een ‘belbus’, onder meer om mensen te helpen die anders vereenzamen.

Siebrand Vos

Een op de tien Heerlenaren loopt de kans in vervoersarmoede te geraken, waardoor bezoek aan familie, vrienden en voorzieningen bemoeilijkt kan worden, leert recent onderzoek. Een tijdens de begrotingsvergadering aangenomen motie van CDA en de OPH geeft het stadsbestuur daarom opdracht te zorgen voor een ‘belbus’ met een professionele chauffeur.

Isolement

Volgens Marco Peters (CDA) gaat het met name om mensen die geen indicatie hebben en dus ook geen gebruik kunnen maken van Wmo-vervoer, maar bijvoorbeeld wel fysieke problemen hebben of met sociaal isolement kampen.

Streekvervoer

De belbus moet tijdens reguliere bustijden rijden en beschikbaar zijn voor de hele stad. Heerlen zal de provincie vragen de belbus op te nemen in de komende concessieverlening voor het streekvervoer.

Loek Damen van de Ouderenpartij benadrukt dat de belbus voor iedereen moet zijn en niet inkomensafhankelijk.