Vergunning voor huisvesting 316 arbeidsmigranten in buurt McDonald’s Maasbree

Een artist impression van de ‘Polencampus’ bij de McDonald’s in Maasbree. © Kafra Housing

Op een terrein naast de McDonald’s in Maasbree worden half december de eerste van 316 arbeidsmigranten gehuisvest.

John Verstraelen

Het college van Peel en Maas heeft besloten om Kafra Housing - zusterondernemening van Otto Workforce - de benodigde omgevingsvergunning te geven. Eerder sprak Peel en Maas zich al goedkeurend uit over het plan. Kafra gaat op voormalige landbouwgrond naast de McDonald’s in Maasbree tien jaar lang 316 arbeidsmigranten huisvesten in 79 mobile homes. In een brief aan de raad staat dat Kafra de eerste seizoenswerkers er half december wil huisvesten.

Provincie akkoord

In beginsel is de plak grond niet geschikt voor bebouwing. Maar in het nieuwe provinciale huisvestingsbeleid staat dat geen enkele locatie uitgesloten is voor huisvesting van arbeidsmigranten. De provincie kent het plan in Maasbree en heeft ermee ingestemd. Kafra heeft het plan gepresenteerd aan omwonenden en dorpsoverleg. Tegen het verlenen van de vergunning kan nog bezwaar worden gemaakt. De gemeenteraad van Peel en Maas gaf dit voorjaar al groen licht voor het op drie plekken toestaan van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, met een maximum van vierhonderd per locatie.