Eerste tekeningen Oostverbinding Venray klaar

Print
Eerste tekeningen Oostverbinding Venray klaar

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Venray -

Venray heeft de eerste schetsen voor de Oostverbinding, de verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en Stationsweg, klaar. De gemeente gaat de schetsen voorleggen aan alle belanghebbenden om te kijken waar ze verder verfijnd of aangepast dienen te worden.

Alle betrokken omwonenden en partijen zoals wijk- en dorpsraden worden uitgenodigd voor een inloopavond eind november. Hier kunnen ze vragen stellen over de schetsen. De schetsen zijn inmiddels ook op de website van de gemeente te bekijken.

Verkeersveiligheid

De nieuwe oostverbinding moet gaan zorgen voor een betere verkeersafwikkeling aan de oostkant van Venray. Daarmee moet er onder meer een eind komen aan het vele sluipverkeer door de wijk Antoniusveld. De gemeente heeft in haar schetsen rekening nadrukkelijk rekening gehouden met verkeersveiligheid. Zo komen er vrijliggende fietspaden langs de route. Met het oog op de doorstroming komen er vier rotondes, ter hoogte van de Kruidenlaan, Klaproos, Stationsweg en Henri Dunantstraat. Particuliere inritten mogen zo min mogelijk op de hoofdrijbaan aansluiten. Daarvoor zullen langs een groot deel van de verbindingsweg parallelwegen komen.