Kerst Inn voor 50+ers in Rothem

© Mitchell Giebels

Het kerstcomité van voetbalvereniging RVU houdt op zaterdag 7 december een kerstmiddag voor de 50-plussers van Rothem en Weert. Deze winteractiviteit wordt georganiseerd in het gemeenschapshuis De Koel en begint om 12.30 uur.

Jeroen Janssen

Op deze middag zijn alle (oud-)inwoners en iedereen die zich vanuit het verleden en/of heden verbonden voelt met Rothem uitgenodigd om samen kerstfeest te vieren. Ook voor bewoners van bejaardenhuizen met een Rothemse achtergrond een kans om met leeftijdsgenoten bij te kletsen.

Entertainer Con Gerards zorgt voor de muzikale omlijsting van deze Kerst-Inn. Als uitsmijter is het zangduo Frenk en Ger vastgelegd.

Informatie en kaartverkoop via Hay Dolmans, Heideweg 15a Rothem, telefoonnummer 06-21835486 of Theo Breuer, Eburonenstraat Rothem, telefoonnummer 06-48234212.