Vrijwilligers starten met nieuw dorpskrantje Swalmen

Print
Vrijwilligers starten met nieuw dorpskrantje Swalmen

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Swalmen -

Een drietal vrijwilligers is op initiatief van de Dorpsraad Swalmen gestart met een nieuw periodiek dorpskrantje. De eerste uitgave van de ‘Zjwamer Gezet’ valt deze week bij alle huishoudens in Swalmen in de bus.

Door het faillissement van uitgever Gilsing verdween in Swalmen weekblad ’t Zjwaemke. Op initiatief van de dorpsraad zijn er nu drie vrijwilligers gevonden die een keer per kwartaal een vier pagina’s tellend krantje maken om vervolgens in het dorp te verspreiden.

Activiteiten

De dorpsraad wil met het krantje activiteiten en projecten onder de aandacht brengen. Mogelijk dat in de toekomst het aantal pagina’s toeneemt en ook de frequentie waarmee het blad verschijnt toe zal nemen. Dat is echter onder meer afhankelijk van bijdragen van derden, zo laat de dorpsraad weten.