Subsidie voor kinderkookschool Susteren

Kinderen leren alles over voeding, gezondheid én koken. © Stichting Kinderkookschool

De Kinderkookschool in Susteren krijgt in het huidige opstartjaar een subsidie van 75.000 euro.

Rob Stikkelbroeck

Twee derde van dat bedrag wordt door de provincie opgehoest. De kookschool is opgezet als regionaal smaakcentrum voor Midden- en Zuid-Limburg. Inmiddels is een stichting opgezet die in het voormalig naaiatelier Macintosch in Susteren, grenzend aan de Hermeniezaal, een keuken heeft ingericht met een theorielokaal. Dit schooljaar staan lessen gepland voor de groepen 1 tot en met 8 van de Susterense basisscholen Springdonk en In ’t Park. Tot mei 2020 staan 21 lesdagen ingeroosterd. De subsidie is bestemd voor in de inrichting van keuken en lokaal en het opstarten van het lesprogramma. Omdat de stichting nog geen eigen financiële middelen heeft, volgt nog een subsidieverzoek voor een bijdrage in de exploitatiekosten.