Koninklijke Onderscheiding voor Pierre Gilissen

© Luc Lodder

Pierre Gilissen ontving zondag een koninklijke onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Jo Mertens van Brunssum. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Pierre Gilissen krijgt de onderscheiding met name vanwege zijn verdiensten voor Stichting De Heikop in Brunssum.

Redactie

Pierre Gilissen (77) trad in 1974 toe tot het bestuur van De Heikop, in de functie van penningmeester. Als penningmeester was hij 45 jaar lang verantwoordelijk voor het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen en het voeren van de financiële administratie. Ook verzorgde hij de administratie van reserveringen en de verhuur van gebouwen. Pierre Gilissen speelde een cruciale rol in het helpen voortbestaan van De Heikop tijdens een periode van dramatisch teruglopende bezoekersaantallen. Door een combinatie van besparingen, nieuwe sponsors en investeringen in verbeterde faciliteiten kon de toekomst van De Heikop veilig gesteld worden.

Vanwege zijn gezondheidstoestand is de heer Gilissen eind 2018 begonnen met het overdragen van zijn taken. Per 1 mei 2019 heeft hij formeel zijn functie bij De Heikop neergelegd.

Naast zijn vrijwilligerswerkzaamheden voor De Heikop is Pierre Gilissen ook werkzaam geweest als penningmeester bij de scouting van de Maastrichtse wijk Caberg. Ook deed hij van 2006 tot 2018 vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem, afdeling Maastricht. Pierre Gilissen is ruim 40 jaar werkzaam geweest in het Maastrichtse basisonderwijs, als onderwijzer en later als directeur van de voormalige basisscholen Aurelius en Het Forum. Hij is woonachtig in Maastricht.