Jubilarissen Vriendenkrans Heel goed voor 310 jaar lidmaatschap

Print
Jubilarissen Vriendenkrans Heel goed voor 310 jaar lidmaatschap

Eén van de leden ontvangt de versierselen. Afbeelding: Vriendenkrans

Heel -

Vijf jubilarissen bij harmonie De Vriendenkrans in Heel zijn goed voor 310 jaar lidmaatschap van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

Niet iedere jubilaris bespeelt nog actief een instrument maar is wel betrokken bij de vereniging. Van de jubilarissen spant Sef Smeets de kroon met zijn tachtigjarig lidmaatschap van de muziekbond. Jo Willekens en René Coumans zijn beide zeventig jaar lid, Martin Abels inmiddels een halve eeuw en Walter Lemmen veertig jaar. De vereniging meldt er wel bij dat muzikanten in vroeger tijden al werden ingeschreven op het moment dat men een instrument in handen kreeg.