Wildbeheereenheid Venray beheert natuur met uitgebreid takenpakket

Wilde zwijnen veroorzaken veel schade aan gewassen op akkers. © Archief De Limburger

Een Wildbeheereenheid (WBE) is een zelfstandige lokale jagersvereniging met een bestuur. Als secretaris van Wildbeheereenheid Venray legt Camile Peters uit waarom ze voor deze naam kozen en niet voor Jagersvereniging Hubertus, de patroonheilige van de jacht. Volgens Peter is daar een duidelijke reden voor. „Jagers beheren allemaal een stuk natuur en daarvan de jacht. Het takenpakket van WBE is zoveel uitgebreider. Schieten is slechts een klein onderdeel hiervan.”

Jan Pieter Thijssen

„Onze WBE is binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen”, legt hij uit. „Een WBE beheert minimaal 5.000 hectare jachtgebied. Wij beheren bossen, heidevelden, weides en ook waterplassen voor de gemeente, Staatsbosbeheer, Het Limburgs Landschap en particulieren. Wij zijn de ogen en oren van deze eigenaren in hun stukje natuur. Een WBE is gericht op het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van plaag- en schadeveroorzakende dieren en jacht.”

Tellen

WBE is de meeste tijd bezig met tellen. „Elk jaar gaan we begin april het veld in om al het wild te tellen”, gaat hij verder. „Die gegevens geven we door aan de Faunabeheer Eenheid Limburg die ze invoert in een landelijke databank. Zo komen er elk jaar weer grafieken tot stand waaruit we precies kunnen zien hoe het met de verschillende wildpopulaties, lokaal, regionaal, maar ook landelijk gesteld is. Zo weten we dat het aantal ganzen, reeën en wilde zwijnen gestaag toeneemt. Dit geldt ook voor de vos, das en roofvogels. Het kleinwild zoals hazen, konijnen, duiven, eenden, fazanten en patrijzen neemt daarentegen af. Op grond van deze gegevens wordt in overleg besloten of en hoeveel dieren van een soort geschoten gaan worden. Maar ook wat er gedaan kan of moet worden om soorten die het moeilijk hebben te helpen.”

Oorzaken

Het teruglopen van kleinwild heeft meerdere oorzaken. Denk aan ziektes, grote open velden en akkers met weinig beschutting en zelfs effectieve onkruidbestrijding waardoor sommige dieren worden vergiftigd. Een andere oorzaak is door verkeer. In Venray staan met name de Beekweg en Middenpeelweg bekend waar veel wild aan- en doodgereden wordt, ondanks de wildspiegels en wildreflectoren aan de reflectorpaaltjes. Peters: „WBE geeft ook voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding. Dieren die tegenwoordig de meeste schade veroorzaken, zijn de wilde zwijnen, bevers en ganzen. Zwijnen brengen geregeld aanzienlijke schade toe aan de gewassen op akkers. Ganzen aan weidegrond, want vijftien ganzen eten evenveel gras als één koe. Honderden ganzen in één wei zijn geen uitzondering. En de bevers bouwen dammen bouwen in beken en sloten, met als gevolg dat akkers onder water lopen. Met alle betrokken partijen overleggen we hoe we die schades in de toekomst tot een aanvaardbaar minimum kunnen beperken.”

Schieten als klein onderdeel

Niemand wordt jager om te kunnen schieten, meent Peters. „Ik hou van de natuur en ben graag buiten in de natuur. Mijn jachtperceel ken ik als mijn broekzak. Ik weet waar welke dieren leven en zie meteen elke verandering in de natuurlijke omgeving. Ik voel me ook verantwoordelijk voor dat stuk natuur. Met de BuitenBeter-app kan ik elke calamiteit, verdachte situatie, schade en (mogelijke) gevaren in een natuurgebied direct aan de gemeente doorgeven. Wij houden ook toezicht in het veld en helpen bij de aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers. Ook hangen we nestkasten op die we blijvend controleren. Dat schieten vormt slechts een klein onderdeel van onze taak. Wel wil ik daarbij benadrukken dat alles van geschoten dieren wordt benut, waarbij het vlees van grootwild door een dierenarts op dierziektes wordt gecontroleerd voordat het voor consumptie wordt vrijgegeven. En soms wordt een kadaver in het veld achtergelaten als aas, voedsel, voor andere dieren.”

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal