Ook kinderopvangtoeslag bij ziekte partner

Print
Ook kinderopvangtoeslag bij ziekte partner

Afbeelding: Getty Images

Ook gezinnen waarin een partner langdurige zorg of verpleging nodig heeft, krijgen recht op de toeslag voor de kinderopvang. Het gaat naar schatting om enkele duizenden gezinnen.

Het kabinet is van plan het recht op kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2021 uit te breiden voor huishoudens waarin de ene partner werkt en de andere partner onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dan kunnen ook gezinnen waarin een partner een Wlz-indicatie heeft arbeid en zorg goed combineren, aldus het ministerie van Sociale Zaken. Iedereen kan zich de komende tijd over het voorstel buigen en reageren via internet.

Ouders komen nu uitsluitend in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag als beide partners werken of als een van hen of beiden een opleiding volgen of toewerken naar een baan. Gezinnen waarin één van de ouders niet werkt en bijvoorbeeld door een slechte gezondheid niet in staat is om voor de kinderen te zorgen, zijn aangewezen op een tegemoetkoming van hun gemeente in de kosten van kinderopvang.