Leer meer over je schatten op zolder

© René Hoppenbrouwers en Astrid Smeets bij het 15de-eeuws Gerechtigheidspaneel uit het Stadhuis Maastricht, dat na restauratie in langdurige bruikleen wordt gegeven aan het Bonnefantenmuseum.

Benieuwd naar de achtergrond van dat ene beeldje, dat al eeuwen in de familie is? Of nieuwsgierig naar de herkomst van de oude munt die u ooit vond? Op 22 januari 2020 staan deskundigen voor u klaar om antwoorden te geven tijdens het programma ‘Schatten op Zolder’.

Limburgs Erfgoed

“Soms komen mensen langs met een munt in een pot vaseline. Ze denken dat dat het roesten tegenhoudt. Maar dat is niet zo. De archeologische metalen moeten worden ontzout en daarvoor kun je het beste een professional inschakelen.” Astrid Smeets, directielid van Restaura, weet waarover ze praat. Het team van Restaura is gespecialiseerd in het conserveren en restaureren van archeologische voorwerpen. Dat doen ze in Heerlen, bij het centrum voor archeologie De Vondst. Afgelopen jaar hield Restaura een kijkdag onder de noemer ‘Tussen scherf en schat’. Mensen konden daar advies krijgen hoe om te gaan met hun archeologische vondsten.

UV-lampenDat bracht René Hoppenbrouwers, adjunct-directeur van Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL), op het idee om gezamenlijk een soortgelijk evenement te organiseren: op 22 januari 2020 is bij De Vondst het programma ‘Schatten op Zolder’. Bezoekers mogen dan archeologische vondsten meebrengen, maar ook schilderijen, beschilderde beelden en moderne kunstvoorwerpen. Astrid: “Deskundigen kunnen ter plekke met speciale apparatuur, zoals UV-lampen, een stereomicroscoop of röntgenfotografie, het meegebrachte object onderzoeken.”

“SRAL-medewerkers buigen zich die dag over de kunstvoorwerpen”, vult René aan. “Zij geven advies over de toestand van het voorwerp, of het echt is en wat er eventueel aan moet gebeuren om het te conserveren.” De deskundigen wijzen erop dat ‘Schatten op Zolder’ niet is bedoeld om de waarde van een voorwerp vast te stellen. René: “Het is geen ‘Tussen kunst en kitsch’. Wij geven alleen technisch advies. Wel kunnen we aangeven of het voorwerp interessant is om verder te laten onderzoeken. In dat geval verwijzen we de eigenaren door.”

ReisAls de kijkdag succesvol is, wordt het wellicht een terugkerend evenement. Zo hopen SRAL en Restaura mensen meer bewust te maken van het belang van ons erfgoed. Dat gebeurt nu al tijdens de demonstraties en lezingen die SRAL geeft. René: “We nemen mensen mee op de reis die een kunstvoorwerp aflegt: hoe het is gemaakt, hoe je het kunt restaureren en hoe het vervalproces in zijn gang gaat.”

Bij Restaura merken ze dat de interesse in archeologie toeneemt. “Mensen willen de geschiedenis kennen van hun woonplek. Liefst zo compleet mogelijk. Vaak hebben eigenaren van archeologische vondsten al een eigen verhaal bij hun voorwerp, maar wij vullen dat verder aan. Dat geeft voldoening.”

Aanmelden kijkdagDe kijkdag ‘Schatten op Zolder’ is op 22 januari vanaf 12 uur bij De Vondst in Heerlen. Aanmelden vóór 10 januari is verplicht. Stuur een mail met een foto van het object naar r.hoppenbrouwers@sral.nl (voor schilderijen, beelden of moderne kunstvoorwerpen) of naar astridsmeets@restaura.nl (voor archeologische voorwerpen van aardewerk, hout, steen, glas, metaal, leer of hout).

Op 15 december vanaf 13.00 uur geven medewerkers van SRAL en Restaura in het Bonnefantenmuseum in Maastricht lezingen over de restauratie van muurschilderingen in Limburg, het Romeinse badhuis in Heerlen en het onderzoek naar schilderijen van Jeroen Bosch. Bezoekers zijn ook welkom in het publieksatelier van SRAL in het museum.

www.sral.nlwww.restaura.nl

Tekst: Meyke HoubenBeeld: John Peters