Staat verliest Urgenda-zaak bij Hoge Raad en moet extra CO2-maatregelen nemen

Print
Staat verliest Urgenda-zaak bij Hoge Raad en moet extra CO2-maatregelen nemen

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, en aanhangers van Urgenda voorafgaand aan de uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak. Afbeelding: ANP

De Nederlandse staat heeft bij de Hoge Raad de Urgenda-zaak verloren en moet extra maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te beperken.

Het oordeel werd door het aanwezige publiek met luid applaus ontvangen. De Urgenda-zaak gaat over de vraag of de Nederlandse overheid verplicht is ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met een kwart is gedaald ten opzichte van 1990.

Met het arrest van de Hoge Raad komt er een einde aan een vier jaar durend juridisch gevecht tussen duurzaamheidsorganisatie Urgenda en de overheid. Urgenda wist in 2015 tot verrassing van velen de rechtszaak over de CO2-reductie te winnen. Het gerechtshof ging daarin mee en oordeelde dat de klimaatverandering zo gevaarlijk is dat de staat conform het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens de zorgplicht heeft om burgers ertegen te beschermen.

Alle seinen stonden op groen voor Urgenda nadat de procureur-generaal en de advocaat-generaal, twee belangrijke adviseurs van het hoogste rechtscollege van het land, adviseerden om de uitspraak in stand te houden. De Hoge Raad neemt die adviezen over. De overheid staat niet boven de eigen wetten en afspraken.

Nu Urgenda heeft gewonnen heeft tot verstrekkende en kostbare ingrepen tot gevolg. Het sluiten van een kolencentrale lijkt bijvoorbeeld nodig. In een eigen 40-punten plan oppert de organisatie maatregelen als vermindering van de veestapel en verlaging van de maximum-snelheid. Ingrepen die overigens toch al op stapel staan in de strijd tegen stikstof. Andere voorstellen om toch tot voldoende reductie te komen zijn: een dag per week geen vlees eten, 100.000 huurhuizen klimaatneutraal, meer subsidie voor zonnepanelen en eenvoudige ingrepen als lichten uit na werktijd en autobanden op spanning houden.