Nieuwe bomen moeten leven garanderen in Eyserbos

Print
Nieuwe bomen moeten leven garanderen in Eyserbos

Bomen in het Eyserbos die geveld gaan worden. Afbeelding: Stichting het Limburgs Landschap

Eys -

Om de bodem van het Eyserbos te herstellen zodat dieren en insecten er kunnen voortbestaan, worden bomen die er niet thuis horen vervangen door inheemse soorten.

Stichting Limburgs Landschap is begonnen met het weghalen van bomen die van nature niet in het Eyserbos thuishoren. De populieren in het bos worden vervangen door nieuwe aanplant van lindes en hazelaar die beter zijn voor de bodem.

Een groot deel van de Amerikaanse eiken wordt gekapt en vervangen door beuk. Aan de oostkant van het bos wordt de zogeheten Douglas vervangen door inheemse loofhoutsoorten, zoals beuk, haagbeuk, zomer- en wintereik, zomer- en winterlinde, hazelaar en zoete kers.

Volgens Limburgs Landschap is een zo natuurlijk mogelijke samenstelling van het bos van levensbelang voor de insecten en dieren die in het bos van insecten leven.

Naar verwachting duurt het enkele jaren voordat de nieuwe aanplant zorgt voor het herstel.