Hergebruik toiletpapier uit rioolwater

© Getty Images/EyeEm

Waterschap Limburg slaat een andere richting in bij het zuiveren van rioolwater. De waterbeheerder wil herbruikbare stoffen – zoals cellulose afkomstig van toiletpapier – uit het water halen.

Jan Hensels

Dit voorjaar start Waterschap Limburg met enkele proeven met waterzuivering die het mogelijk moeten maken grondstoffen terug te winnen uit rioolwater. „Het klinkt misschien niet zo smakelijk, maar de cellulose uit toiletpapier kan eruit gehaald worden. Dat kun je hergebruiken om bijvoorbeeld asfalt te verstevigen”, licht bestuurder Arnold Jansen toe. Nieuwe technieken maken het volgens hem mogelijk om rioolwater nog verder te zuiveren. „Wellicht kunnen er in de toekomst nog andere stoffen voor hergebruik uitgehaald worden, zoals fosfaat en metalen.”

Eerder werd al bekend dat het waterschap in Simpelveld en Weert start met proeven om rioolwater nog verder te zuiveren dan nu al bij de zuiveringsinstallaties gebeurt. In Simpelveld richt de proef zich op het nauwkeuriger verwijderen van medicijnresten. In Weert worden er ook grondstoffen voor hergebruik uitgehaald.

Het extra gezuiverde water kan volgens het waterschap ook ingezet worden bij het bestrijden van droogte. „We merken onder meer tijdens periodes van droogte dat schoon water schaarser wordt, terwijl de vraag ernaar toeneemt. Dat dwingt ons om na te denken over andere vormen van zuivering. Dat valt gelukkig samen met de beschikbaarheid van nieuwe, betaalbare technieken. Ook andere waterschappen zijn hiermee aan het experimenteren. De kennis die we hiermee opdoen, kunnen we straks uitwisselen en toepassen.”

In Roermond start binnenkort een proef om met geavanceerde membraantechnieken gezuiverd water te produceren.