Boeren bedreigd: ‘Iedere boerderij potentieel doelwit sabotage en brandstichting’

© Foto Jeroen Kuit

Boerenorganisaties hebben een brief ontvangen waarin wordt gedreigd met sabotage en brandstichting op boerderijen als ze ‘niet inbinden’. De briefschrijvers noemen de trekkeracties van de boeren ‘puur terroristisch’.

Joni van Essen

© Agractie Nederland

De briefschrijvers ‘gaan jullie arrogantie, ontkenning, onwil en terreur daarentegen niet met lede ogen aanzien’ en dreigen voor de tegenacties ‘onze netwerken’ te mobiliseren.

Ultimatum

De brief is ondertekend met vier afgekorte namen die volgens Agractie Nederland zeggen ‘(extremistische) netwerken te vertegenwoordigen’. Het schrijven begint met de mededeling dat er een grens is bereikt. ‘Dit is een ultimatum!’

De in oprichting zijnde stichting Belangen Agrarysk Fryslân heeft naar eigen zeggen aangifte gedaan namens de Nederlandse boeren. De politie zou vervolgonderzoek hebben aangekondigd, waaronder forensisch onderzoek.