RIVM levert stikstofdata aan, boeren aan de slag met doorrekenen

Print
RIVM levert stikstofdata aan, boeren aan de slag met doorrekenen

Afbeelding: ANP

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dinsdag aanvullende data over stikstofuitstoot openbaar gemaakt. Het gaat om emissiedata waarmee stikstofberekeningen kunnen worden uitgevoerd, als het ware het laatste puzzelstuk van het rekenmodel.

Het RIVM had tot dinsdag de tijd om het volledige rekenmodel openbaar te maken. Als het instituut dat niet wilde, moest daar van de rechter een duidelijke motivatie voor komen. Het Mesdag Zuivelfonds en de Stichting Stikstofclaim daagden eind vorig jaar de Nederlandse Staat en het RIVM voor de rechter. Beide organisaties wilden aan de hand van de aanvullende gegevens bepalen of de uitkomsten van de berekeningen van het RIVM over stikstofuitstoot wel kloppen.

Het tot nu toe niet-controleerbare van de gegevens en rekenmethoden zat niet alleen het fonds en de stichting dwars, maar ook veel boeren. Want juist op basis van die RIVM-data is de conclusie getrokken dat de landbouwsector voor 46 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot.

Protest

Farmers Defence Force laat via voorzitter Mark van den Oever weten blij te zijn met de aangeleverde RIVM-data. ,,Dit is goed nieuws. Experts gaan nu aan de slag met het doorrekenen van de gegevens en we verwachten binnen een paar dagen de eerste conclusies.’’

Farmers Defence Force dreigde opnieuw met een groot protest in De Bilt als het RIVM niet alle stikstofgegevens zou vrijgeven. De radicale boeren vermoedden eerst dat staalbedrijf Tata Steel en luchthaven Schiphol bezwaar hadden tegen het openbaar maken van hun stikstofuitstoot, maar volgens het RIVM zijn ook de emissiegegevens van deze twee bedrijven vrijgegeven. Het meetinstituut gaf eerder aan dat het eerst met bedrijven in overleg moest om te checken of de emissiegegevens niet concurrentiegevoelig waren.

RIVM levert stikstofdata aan, boeren aan de slag met doorrekenen
Farmers Defence Force gaat de RIVM-data doorrekenen. Foto: FDF