Slachtoffers huiselijk geweld via Veilig Thuis naar opvang elders in het land

De Mutsaersstichting vangt alleen nog mensen op die voor 1 januari dit jaar al geholpen werden. © Getty Images

Slachtoffers van huiselijk geweld in Noord- en Midden-Limburg kunnen sinds 1 januari via Veilig Thuis een opvangplek elders in het land krijgen.

Daan de Hulster

De huidige aanbieder van opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, De Mutsaersstichting, vangt sinds 1 januari geen nieuwe mensen meer op. De gemeenten willen de zogeheten vrouwenopvang namelijk gunnen aan het Leger des Heils. Vanwege een juridische procedure is die organisatie alleen nog niet daadwerkelijk aan de slag gegaan als nieuwe aanbieder van de opvang.

De gemeente Venlo, verantwoordelijk voor de aanbesteding, moest daarom op zoek naar een tijdelijke oplossing voor nieuwe slachtoffers. Volgens Venlo kunnen zij via Veilig Thuis zo nodig geplaatst worden in een opvanginstelling. „Hiertoe zijn met enkele vrouwenopvangorganisaties elders in het land afspraken gemaakt”, zegt een gemeentewoordvoerder. „De continuïteit voor opvang en ondersteuning is daarmee gewaarborgd.”