Beeselse dirigent wint prestigeduel met ‘God’; te veel betaalde belasting wordt na jaren terugbetaald

John Wauben. © Laurens Eggen

Dirigent John Wauben uit Beesel had te veel belasting betaald en vroeg de fiscus om terugbetaling. Hij had recht op het geld, maar moest zeven jaar procederen om het te krijgen.

Peter Heesen

„Ik heb altijd keurig mijn belasting betaald, en dan sta je ineens voor de rechter. Je wordt behandeld als een crimineel. Dat hakt erin. Ik heb er slapeloze nachten van gehad.” Tranen wellen op in de ogen van John Wauben (59). Ongewild werd de dirigent van zes koren in Noord- en Midden-Limburg doelwit van de Belastingdienst. Over zijn rug werd een prestigeduel uitgevochten, is zijn opvatting.

Btw-tarief

Het ging om te veel betaalde belasting. Het begon in 2012. Door de penningmeester van gemengde zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom, waarvan hij ook dirigent is, werd hij geattendeerd op een artikel. Een advocaat had een rechtszaak aangespannen voor een koordirigent. Volgens de raadsman gold voor repetities, net als voor concerten, het lage btw-tarief. Aangenomen werd dat voor repetities het hoge tarief van toepassing was. De rechtbank in Haarlem stelde de dirigent in het gelijk.

Na lezing van het artikel vroeg Wauben te veel betaalde btw terug, maar ondanks de uitspraak van de rechter was de fiscus daar niet toe bereid. De onenigheid ontaardde in juridische haarkloverij die zijn petje te boven ging. Hij was slechts het lijdend voorwerp. Hij had echter alle vertrouwen in zijn fiscaal jurist, Tristan Smits uit Hegelsom. Terecht, zo leek. Hij won alle procedures, maar de fiscus gaf niet op.

Arrogantie

„Soms werd tot de laatste seconde gewacht om in beroep te gaan een beslissing. Volgens mij bewust. Ik heb het als treiteren ervaren. Maar wat me het meest heeft gestoord, is de arrogantie van die mensen van de Belastingdienst. Ze straalden zoiets uit van: kom maar op. Zij hebben het geld en de tijd om procedures te voeren. Vanwege alle stress heb ik vaker gedacht: ik kap ermee. Maar Tristan had geloof in een goede afloop.”

Op 15 november 2019 deed de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, uitspraak in de zaak-Wauben. Hij werd, net als door de rechtbank en het gerechtshof, in het gelijk gesteld. Wauben - geboren in Sittard, woonachtig in Beesel - is blij dat een einde is gekomen aan het getouwtrek. Het sarren gaat echter nog door, constateert hij. „De te veel betaalde belasting, ongeveer 17.000 euro, is nog steeds niet terugbetaald.”

‘Inspecteurs nemen besluiten die indruisen tegen bevel van staatssecretaris’

Tristan Smits werd geraakt door het gevoel dat iemand onrecht werd gedaan. De fiscaal jurist van Lenssen Advies in Hegelsom ging de strijd aan met de machtige Belastingdienst, een machtige tegenstander. “Ze kunnen voor God spelen, door beslissingen te nemen over het af- of toewijzen van belastingverlaging zonder dat het mogelijk is bezwaar te maken. Ook kunnen inspecteurs besluiten nemen die indruisen tegen het bevel van de staatssecretaris.”

Gelukkig, constateert Smits, zijn er nog rechters. Smits ontfermde zich over John Wauben, omdat de dirigent van het koor in Hegelsom anders geen schijn van kans had. Jarenlang had Wauben te veel belasting betaald. Hij had voor repetities ter voorbereiding op een uitvoering het hoge btw-tarief aangehouden, hoewel het lage tarief van toepassing was. De rechtbank bevestigde dat in 2011.

Onvrede

De boekhouder van Wauben vroeg de fiscus in 2012 om te veel betaalde btw over de jaren 2007-2011 terug te betalen. De fiscus weigerde. Uit onvrede wendde Wauben zich tot Smits. Die bewandelde een andere weg: hij vroeg een correctie van de eerdere aangiften aan. De te veel betaalde btw werd meteen teruggestort.

Naderhand besloot de fiscus die teruggave echter weer terug te draaien. Wauben en Smits kregen tevens een oorwassing omdat ze het gewaagd hadden hun gelijk te halen nadat een eerder verzoek was afgewezen. Wauben moest het geld terugbetalen plus een boete van 50 procent. Volgens de inspecteur gold de bewuste btw-regeling voor uitvoerend kunstenaars, niet voor dirigenten.

Bokshandschoenen

Smits trok de bokshandschoenen aan. Via toenmalig CDA-Kamerlid Raymond Knops kwam hij bij diens collega en belastingexpert Pieter Omtzigt terecht. Die vroeg de staatssecretaris of dirigenten ook voor btw-verlaging in aanmerking kwamen. Hij antwoordde ondubbelzinnig: ja. De fiscus ging echter niet door de knieën. Interne beleidsregels verhinderden ineens terugbetaling.

Alle rechters, tot de Hoge Raad toe, maakten gehakt van die mening. Smits meent dat inspecteurs onrechtmatig hebben gehandeld door het beleid bewust verkeerd uit te leggen. Hij wil via de civiele rechter ook de te veel betaalde belasting in 2007 terugkrijgen. Andere dirigenten die eerder om btw-teruggaaf vroegen en bot vingen, adviseert hij met de nieuwe jurisprudentie een kans te wagen.