Conferentie in Roermond over voorkoming zelfdoding

© Getty Images/iStockphoto

Hoe kunnen hulpverleners en andere betrokkenen bij mensen in psychische nood er samen voor zorgen dat het aantal zelfdodingen afneemt? Daarover gaan mensen die in het beroepsleven te maken kunnen krijgen met zelfdoding met elkaar in gesprek tijdens een conferentie, donderdag 23 januari in Roermond.

Kitty Borghouts

Per jaar plegen rond de 1900 mensen suïcide. In Limburg beroofden in 2018 131 mensen zichzelf van het leven: 89 mannen en 42 vrouwen. Dat was, tegen de nationale trend in, een lichte stijging. In 2017 lag het aantal suïcides in Limburg nog op 118.

Een van de gespreksonderwerpen is de zogeheten community-aanpak: familie en naasten, wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, ggz-instellingen, maar ook de vervoers- en sociaaleconomische sector vormen samen de community die onder meer door vroegsignalering zelfdoding kunnen helpen voorkomen. Mensen uit deze sectoren nemen deel aan de conferentie. Het aantal inschrijvingen is inmiddels 200. Verder wordt de documentaire Doodzonde vertoond, over twee jongeren die uit het leven stapten en over hun omgeving.

De conferentie wordt georganiseerd door zorgorganisatie MET ggz, de gemeente Roermond, de gemeente Weert en Stichting Turning Point.Het congres wordt geopend door de wethouders Marianne Smitsmans van Roermond en Paul Sterk van Weert.