GroenLinks: ‘plan vuurwerkverbod uitwerken voor Sittard-Geleen’

© ANP

Coalitiepartij GroenLinks bereidt een motie voor om B en W van Sittard-Geleen op te dragen de overlast door vuurwerk aan te pakken.

Erwin Schmidt

De partij zoekt steun voor de motie om het college op te dragen met een plan te komen om bijvoorbeeld ‘vuurwerkvrij zones in te stellen’. Daarin moet ook „de haalbaarheid van een algeheel vuurwerkverbod worden uitgewerkt”. GroenLinks nodigt andere partijen uit de motie mee in te dienen en is bereid die tekstueel nog aan te passen om tot ‘een zo breed mogelijk gedragen motie te komen’. In diverse gemeentes, maar ook landelijk, buigt de politiek zich momenteel over de vraag hoe om te gaan met vuurwerk.