Zelfstandigen willen één vangnet voor alle werkenden

Print
Zelfstandigen willen één vangnet voor alle werkenden

Afbeelding: ANP

Zelfstandigen willen één arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor alle werkenden. Meer dan twintig organisaties die samen zo’n 250.000 zzp’ers vertegenwoordigen, roepen minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken op af te zien van een aparte regeling voor zzp’ers. In plaats daarvan willen ze dat de bewindsman de bestaande werknemersverzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid (IVA) ook openstelt voor zelfstandigen.

„Mensen wisselen steeds vaker van werk- en contractvorm. Het wordt tijd dat ons sociale zekerheidsstelsel de werkenden als uitgangspunt neemt en niet de arbeidsvorm. Vandaar onze wens om te komen tot één stelsel met een basisvangnet voor onoverzienbare risico’s”, legt Roos Wouters, oprichter van de Werkvereniging, uit.

De organisaties zien niets in de plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Daar is volgens hen geen draagvlak voor, omdat het voor zzp’ers onbetaalbaar zou zijn. Meerdere organisaties hebben al gepleit voor een basisvoorziening voor alle werkenden. Het huidige voorstel is onder meer ondertekend door de Werkvereniging, Zelfstandigen Bouw, Ondernemend Nederland, I-Expad en het Platform voor Freelance Musici.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen