Zelfde regels voor hondenclubs Echt-Susteren

Print
Zelfde regels voor hondenclubs Echt-Susteren

Foto ter illustratie. Afbeelding: Getty Images

Echt / Koningsbosch / Sint Joost / Susteren / Slek / MariaHoop / Baakhoven / Dieteren / Illikhoven / Vissersweert / Roosteren / Nieuwstadt / Aasterberg / Berkelaar / Hingen / Ophoven -

Om illegale bouwsels en gebruik van percelen in het buitengebied tegen te gaan, gaat de gemeente Echt-Susteren de regels voor de vele hondensportverenigingen gelijktrekken.

Al in 2017 inventariseerde de gemeente de gang van zaken bij de acht hondenclubs in het buitengebied met de bedoeling een beeld te krijgen van de bebouwing en het gebruik van de percelen. De gemeente constateerde toen veel illegale gebouwen, lichtmasten en overige bebouwing.

Om hier een einde aan te maken, is in overleg met de verengingen gekeken welke aanpassingen gedaan konden worden om te komen tot een uniform beleid. Dat heeft in enkele gevallen geleid tot het verwijderen van bepaalde bouwsels op het terrein. De verenigingsgebouwen konden blijven staan. Overigens is vastgelegd dat er geen verdere uitbreiding van de bebouwing meer kan plaatsvinden als het bestemmingsplan eenmaal is aangepast. Dit zal naar verwachting in mei van dit jaar het geval zijn. Voor de gebouwen die in het verleden zonder vergunning zijn gebouwd, moet alsnog een vergunning worden aangevraagd.

De gemeente stelt dat de acht verenigingen al vele jaren actief zijn in Echt-Susteren. Het gebruik heeft nooit geleid tot klachten door omwonenden.