Kaart: zo veel misdrijven werden er vorig jaar bij jou in de buurt gepleegd

Print
Kaart: zo veel misdrijven werden er vorig jaar bij jou in de buurt gepleegd

Afbeelding: ANP

Aan de jarenlange daling van het aantal misdrijven is een einde gekomen. Hoeveel misdrijven worden er in jouw gemeente gepleegd? Bekijk het op de kaart hieronder.

Op onderstaande kaart zie je het aantal geregistreerde misdrijven per gemeente per duizend inwoners. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het aantal geregistreerde misdrijven.

Voor doodslag/moord hanteren politie en CBS de volgende categorieën:

- Doodslag/moord (opzettelijk iemand van het leven beroven)

- Euthanasie (op nadrukkelijk verzoek van betrokkene)

- Illegale abortus

- Hulp bij zelfdoding (hulp of aanzetten tot zelfmoord)

- Overige misdrijven tegen het leven, die niet onder bovenstaande beschrijvingen vallen

Vorig jaar werden in Nederland ruim 800.000 misdrijven geregistreerd, een stijging met 4 procent in vergelijking met 2018. Vooral jongeren plegen steeds vaker misdrijven, constateert de politie bij de presentatie van de jaarcijfers.

Lees ook: Korpschef politie: jeugd kopieert gangstercultuur

Vooral bij fraude via internet nam het aantal verdachten onder de 18 jaar flink toe. Jongeren lijken met de smartphone in de hand vaker dan voorheen criminele activiteiten te ontplooien. Fraude plegen via Marktplaats of hun bankrekening beschikbaar stellen als katvangers voor witwassen, is eenvoudiger en loont meer dan bijvoorbeeld een inbraak plegen.

Internet

De fraude met handel via internet nam met 31 procent toe ten opzichte van 2018, fraude met betaalproducten (zoals bankrekeningfraude of het verkrijgen van rekeningnummers via phishing) steeg zelfs met 67 procent. Identiteitsfraude nam met 19 procent toe. In totaal werden er vorig jaar 20.000 meer fraudegevallen genoteerd dan in 2018.

Ook zijn jongeren steeds vaker betrokken bij ernstige incidenten met steekwapens. Vooral uit Amsterdam en Rotterdam komen signalen dat jeugdigen vaker messen bij zich dragen. Of het gaat om incidenten of dat er sprake is van een cultuurverandering onder jongeren waarin wapenbezit toeneemt, is nog niet duidelijk, stelt de politie.

Het aantal overlastincidenten is sinds 2012 jaar met bijna een derde toegenomen. In 2012 waren er 279.839 incidenten, in 2019 staat de teller op 366.602. Het aantal overlastincidenten door verwarde of overspannen personen steeg de afgelopen jaren met 123 procent: van 44.000 in 2012 naar ruim 99.600 in 2019.