Bibliotheek bestrijdt laaggeletterdheid met lettersoep

Lettersoep maakt taalvaardig. © Biblioplus

Met een lettersoepcampagne gaat Biblioplus de strijd aan tegen laaggeletterdheid. Vrijdag 24 januari staat de bibliotheek met een soepstand bij Jan Linders in Bergen.

Redactie

Eén op de zes inwoners van het Land van Cuijk en Maasduinen heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of computeren. Het gaat in totaal om ruim 19.000 mensen. In november is daarom de campagne ‘Lees smakelijk’ van start gegaan. Biblioplus gaat met lettersoep de boer op om het probleem bespreekbaar te maken.

In elke gemeente worden inwoners opgeroepen om in hun omgeving uit te kijken naar mensen die mogelijk minder taal- of rekenvaardig zijn en hen in contact te brengen met de bibliotheek. Daar kunnen ze onder meer een-op-een oefenen met een taalvrijwilliger en deelnemen aan de Lesgroep ‘Begrijp je taal’. De bibliotheek biedt ook cursussen om digivaardig te worden. Vrijdag 24 januari staat bij supermarkt Jan Linders in Bergen tussen 11.00 en 14.00 uur een dampende kop lettersoep klaar.