Waterschap geeft toelichting op plannen dijkversterking Well

© Lé Giesen

Het waterschap geeft op 9 maart een toelichting op de plannen voor versterking van de dijk langs de Maas bij Well.

Redactie

Inwoners van Well worden dan bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Nadat in de afgelopen periode verschillende alternatieven tegen elkaar zijn afgewogen, ligt er nu een concept waarin keuzes zijn gemaakt voor het tracé en het type waterkering. Dit zogeheten voorkeursalternatief komt aan het eind van het eerste kwartaal ter inzage te liggen, samen met het Milieueffectrapport (MER). Tijdens de inzageperiode kan formeel op de stukken worden gereageerd. Ook wordt de commissie MER om advies gevraagd.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst worden bezoekers geïnformeerd over de procedure en kunnen zij kaartmateriaal bekijken. Locatie en tijdstip zijn nog niet bekend.