Deze auto’s zijn het meest en minst schadelijk voor mens en milieu, aldus de VRT

De ranking van de VRT als het gaat om de verschillende aandrijflijnen bij auto’s. © AD/VRT

Welk type nieuwe auto is het minst schadelijk voor de mens, het milieu en het klimaat? Is het benzine, diesel, waterstof of CNG (Compressed natural gas), of toch een elektrische auto? De Vlaamse VRT komt met opvallende resultaten.

Erik Kouwenhoven

De onderzoekers van de Vlaamse tegenhanger van de NOS zijn niet over één nacht ijs gegaan met hun analyse, maar zoals altijd zijn er veel variabelen. En zoals altijd zullen er ook bij dit onderzoek criticasters zijn die vinden dat bepaalde zaken te zwaar of te licht worden meegewogen.

Ook komen er steeds nieuwe inzichten bij, zoals bijvoorbeeld bij het weglekkende methaan bij het opboren van aardgas (CNG). Dat percentage blijkt zestig procent hoger te liggen dan aanvankelijk werd gedacht, waarmee CNG tijdens het productieproces veel schadelijker is voor het milieu dan gedacht.

Onder de loep genomen

Bij het rapport werd de productie, het gebruik en de recycling van auto’s onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat elektrische voertuigen weliswaar het meest vervuilen tijdens de productie, maar dat ze door hun gebrek aan uitstoot gedurende hun levensduur toch het meest milieuvriendelijk zijn. Elektrische auto’s op batterijen doet het wat dat betreft zelfs beter dan auto’s op waterstof.

Maar ook in dit onderzoek zijn zaken onderbelicht gebleven, zoals bijvoorbeeld de extra fijnstof veroorzaakt door banden en remmen, dat vaker vrijkomt bij elektrische auto’s vanwege hun hoge gewicht. Ook is bij elektrische auto’s uitgegaan van puur groene stroom, maar dat is in de praktijk niet altijd het geval.