Venlose scholenkoepel schrijft open brief aan minister voor structureel meer geld

In november staakten de leerkrachten ook, hier in Venlo. © archief Le Giesen

De schooldirecteuren en bestuurder van scholenkoepel Akkoord PO uit Venlo doen een dringend beroep op minister Slob, om structureel geld vrij te maken voor onderwijs. „Want de toekomst van ons land zit nu op school”.

Carola de Boer

Dit schrijven ze in een open brief aan de minister, naar aanleiding van de staking volgende week. Akkoord PO heeft negen scholen in Venlo, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Beesel. De schrijvers benadrukken nog eens dat het niet in eerste instantie gaat om meer salaris, maar om middelen om het werk goed te kunnen doen. Daarnaast is meer samenwerking nodig tussen scholen, Pabo’s, sociale partners, sectororganisaties en het ministerie. Ook moet er aandacht zijn voor het aantrekkelijk maken van het beroep, moeten er meer doorstroommogelijkheden komen en opleidingsroutes naar het beroep van leraar. „We zijn ervan overtuigd dat de aandacht voor en waardering van primair onderwijs belangrijke graadmeters en voorwaarden zijn voor een fatsoenlijke samenleving” aldus bestuurder Roel Versleijen namens Akkoord PO.