Samenwerking Midden-Limburgse energiecoöperaties

Bestuurders van de vier buurcoöperaties zetten hun handtekening onder de intentieverklaring. © Duurzaam Maasgouw

Energiecoöperaties in vier Midden-Limburgse gemeenten gaan in de toekomst nauw samenwerken.

Marcel van Lier

Vorige week hebben Coöperatie Duurzaam Maasgouw, Energie Coöperatie EOS Roermond, coöperatie Echt-Susteren Energie en coöperatie Duurzaam Roerdalen hiertoe een intentieverklaring ondertekend. Ze willen onder meer samen optrekken bij de ontwikkeling van grootschalige energieprojecten met burgerparticipatie, zoals zonneweides en windparken.

De buurcoöperaties zetten in op uitwisseling van kennis en ervaring en denken dat samenwerking ook mogelijkheden biedt om de burgerbelangen bij de lokale overheid en de provincie beter te kunnen behartigen en beter te kunnen concurreren met grote projectontwikkelaars. Zij zien in alle gemeenten kansen om de bevolking – in totaal 134.000 inwoners en bijna 40.000 koopwoningen – te laten deelnemen aan projecten en profiteren van lokaal geproduceerde groene energie.