Biologische landbouw groeit waar hele sector krimpt

Koeien op een biologische boerderij. © United Photos

De biologische landbouw in Nederland is afgelopen jaar gegroeid, hoewel de hele sector kromp.

ANP

Zowel de hoeveelheid landbouwgrond (areaal) waarop biologische producten worden verbouwd als het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven nam toe, stelt branchevereniging Bionext op basis van cijfers van toezichthouder Skal Biocontrole. De groei van de biologische landbouw in Nederland blijft wel achter bij de gemiddelde groei in Europa.

Het aantal bedrijven dat biologisch produceert en daarvoor ook een keurmerk heeft gekregen groeide met 5,6 procent. In totaal gaat het nu om 1952 bedrijven. Het areaal groeide met 2760 hectare of 4,1 procent. Alles bij elkaar wordt nu een kleine 70.000 hectare landbouwgrond gebruikt voor biologische landbouw.

De biologische landbouw heeft een marktaandeel van 4,3 procent, wat schril afsteekt bij Europese koplopers als Oostenrijk, Estland en Zweden die marktaandelen hebben van respectievelijk 23,4 procent, 19,6 procent en 19,2 procent. Ook landen als Duitsland en Frankrijk doen het met marktaandelen van 6,8 procent en 6 procent beter dan Nederland. Volgens Bionext is een gebrek aan stimuleringsbeleid of een streefcijfer in Nederland daar mede de oorzaak van.