Naaldbomen maken in het Leudal plaats voor loofbos

© Staatsbosbeheer

Op een drietal percelen in het bosgebied langs de Roggelseweg tussen Haelen en Roggel worden de komende weken door Staatsbosbeheer bomen gekapt. Naaldbos wordt ter plekke omgevormd tot loofbos.

Redactie

De totale oppervlakte van de te kappen percelen, eigendom van Staatsbosbeheer, is circa 4,5 ha. Volgens een woordvoerder nemen de werkzaamheden enkele weken in beslag. „Daarbij proberen we de overlast zo veel mogelijk te beperken. Bijzondere dieren en planten zijn vooraf door ons in kaart gebracht en worden tijdens het werk zorgvuldig ontzien.”

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het Programma Aanpak Stikstof en komen ook voort uit het beheerplan voor het Natura2000-gebied Leudal. „Het betreft hier de kap van Douglasdennen en fijnsparren. De sparren zijn aangetast door een kever, de zogenaamde letterzetter. Het naaldbos wordt omgevormd in loofbos om verdroging van het gebied tegen te gaan en omdat loofbos een groter natuurwaarde heeft. Bomen met een karakteristieke vorm en bomen die dienen als verblijfplaats voor dieren worden gespaard. Het ligt in de planning om de werkzaamheden voor 15 maart van dit jaar af te ronden”, aldus de woordvoerder.

De paden kunnen door de werkzaamheden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Ze worden zo snel mogelijk hersteld als het werk is afgerond.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met Staatsbosbeheer Midden-Limburg via tel. 0475-528500.