Het eerste loonstrookje van 2020: bereken hier hoeveel jij erop vooruitgaat

© ANP

Deze of volgende week valt het eerste loonstrookje van 2020 bij miljoenen werkenden op de digitale mat. Voor het Nibud aanleiding om nog eens alle plussen en minnen in de huishoudportemonnee van dit jaar op een rij te zetten.

Sanne Riepema

Vooral werkenden met kinderen gaan er dit jaar in koopkracht op vooruit. Dankzij beleidsmaatregelen en loonstijgingen stijgt hun koopkracht over het algemeen met 1,5 tot 2,5 procent, maar er zijn ook gezinnen die er 3,5 tot 4,5 procent op vooruitgaan.

De uitkeringen gaan ook omhoog, maar blijven achter bij de loonstijgingen. De koopkrachtstijging voor mensen met een uitkering en gepensioneerden is dan ook lager, vaak minder dan 1 procent.

Niet-werkenden blijven achter
De prijzen stijgen met gemiddeld 1,6 procent en de gemiddelde loonstijging is 2,8 procent. Veel werkenden profiteren van de verhoging van de arbeidskorting. Mensen met een bijstandsuitkering gaan er nauwelijks op vooruit. Hun koopkrachtstijging blijft steken onder de 1 procent, wat betekent dat zij per maand slechts 10 tot 20 euro meer te besteden hebben.

Voor veel gepensioneerden met alleen aow of daarbij een klein pensioen geldt hetzelfde. Daarnaast blijft hun koopkrachtstijging achter doordat de pensioenen opnieuw niet worden geïndexeerd.

Huurtoeslag en energie
De harde inkomensgrens voor de huurtoeslag is vervallen. In plaats daarvan wordt de grens nu inkomensafhankelijk afgebouwd en hierdoor komen meer huishoudens voor huurtoeslag in aanmerking. Het Nibud adviseert mensen een proefberekening te maken om te zien of zij in 2020 huurtoeslag kunnen krijgen.

Kindgebonden budget
Meer huishoudens met kinderen hebben in 2020 recht op kindgebonden budget. Dat komt doordat de inkomensgrens voor stellen met kinderen is verhoogd. Hierdoor hebben meer mensen met een hoger inkomen recht op het maximale kindgebonden budget. De beperkingen die de kinderbijslag kende voor 16- en 17-jarigen, vervallen. Daardoor is er geen maximum bedrag meer dat zij mogen bijverdienen. Ook blijven hun ouders kinderbijslag ontvangen als zij al voor hun 18de studeren in het hoger onderwijs. Eerder verviel in dat geval het recht op kinderbijslag. Om dit te compenseren, wordt de kinderbijslag dit jaar niet geïndexeerd.

Goed checkenMensen die kinderbijslag ontvangen én in aanmerking komen voor het kindgebonden budget hebben dit in december al automatisch voor de eerste keer ontvangen. Het Nibud adviseert hen om het inkomen waarop de Belastingdienst de hoogte van de tegemoetkoming heeft gebaseerd, goed te checken. ,,De Belastingdienst kijkt naar het verzamelinkomen van 2018. Als je salaris in de tussentijd hoger of lager is geworden, moet je dat meteen doorgeven’’, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ,,Zo voorkom je dat je achteraf veel geld moet terugbetalen. Je kunt je inkomen beter wat te hoog inschatten dan te laag, dan kan het bij de definitieve beschikking alleen maar meevallen.’’

Gebruik onderstaande koopkrachtberekenaar voor jouw financiële situatie. Verwacht alleen geen enorme winst, tempert het Nibud de verwachtingen.

Na het invullen van de gegevens verschijnt jouw koopkrachtplaatje bovenaan in het blauwe vak. Werkt de tool niet goed op mobiel? Klik dan hier!