Strikte regels voor opnemen gesprek bij gemeente Valkenburg

© De Limburger

De gemeente Valkenburg stelt voortaan strikte regels aan het opnemen van een gesprek met ambtenaren en bestuurders. Die voorschriften gelden straks voor beide partijen.

René Willems

Op dit moment is niets geregeld over het gebruik van opnameapparatuur bij gesprekken in het gemeentehuis. Dat heeft al geleid tot pittige discussies, aldus een woordvoerder van de gemeente: mag het nou wel of niet?

Het college van B en W volgt in principe de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman. Die vindt dat elk gesprek vastgelegd mag worden, tenzij een van beide partijen ‘zwaarwegende argumenten’ heeft om dat niet te doen.

Na een jaar wordt bekeken of de nieuwe afspraken in de praktijk werken. Een van de discussiepunten kan zijn wanneer sprake is van ‘zwaarwegende argumenten’.