Rapport over seksueel misbruik bij Jehovah’s schetst ‘uitermate zorgelijk’ beeld

Foto ter illustratie. © Shutterstock

Het rapport over de omvang met seksueel misbruik binnen de gemeenschap van de Jehova’s Getuigen schetst een uitermate zorgelijk beeld. Dat stelt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. ,,Slachtoffers van seksueel misbruik voelen zich onvoldoende gehoord, genegeerd, gestigmatiseerd en geïsoleerd.”

Door Sander van Mersbergen

De minister is zwaar teleurgesteld in de kerk. Die weigerde eerst om zelf onderzoek te doen naar het onderwerp, en wilde daarna ook geen meldpunt instellen voor slachtoffers. ,,Tot mijn ongenoegen reageerde het bestuur hier afwijzend op. In plaats van in te zetten op het creëren van meer openheid en erkenning voor de positie van slachtoffers binnen de gemeenschap, ontkende het de noodzaak daartoe.”

,,Van elk bestuur van een organisatie, zo ook de gemeenschap van Jehova’s Getuigen, waarbinnen signalen van seksueel misbruik in beeld komen, verwacht ik dat zij alles in het werk stelt om seksueel misbruik tegen te gaan. Dit geldt in het bijzonder waar het kinderen betreft. Het raakt mij als Minister voor Rechtsbescherming dan ook dat zoveel kwetsbare slachtoffers het gevoel hadden alleen te staan, geen erkenning hebben ervaren, en de weg naar justitie en officiële hulpinstanties niet, of pas laat, hebben weten te vinden.”

Openbaar

Het rapport over seksueel misbruik bij de Jehova’s getuigen is zojuist openbaar worden. De rechter in Utrecht bepaalde dat dat mocht. De kerk wilde publicatie tegenhouden.

Het onderzoek is volgens de jehova’s wetenschappelijk en feitelijk onjuist, lasterlijk en zeer beledigend. ‘In het rapport wordt ten onrechte getracht de bewering te rechtvaardigen dat Jehova’s getuigen een gesloten gemeenschap zijn en een speciale interventie van de regering vereisen, inclusief toezicht op hun kinderen’, schrijven de advocaten van de jehova’s.

De rechter vindt dat een verbod alleen gerechtvaardigd is als er bijzondere omstandigheden zijn. Het gaat in dit geval om een rapport over een breed gedeelde zorg. Het rapport moet leiden tot politieke besluitvorming. Daarmee is het rapport van groot belang voor de maatschappij, stelt hij.

Hij vindt ook dat de wetenschappelijke kwaliteit van de publicatie niet ter discussie staat en dat de onderzoekers ook transparant zijn over de beperkingen. De jehova’s worden door de rechter op de meeste punten in het ongelijk gesteld. Zo stellen de onderzoekers volgens hem terecht dat de Jehova’s getuigen een gesloten gemeenschap vormen. De rechter vindt ook niet dat de onderzoekers concluderen dat misbruik bij de jehova’s meer voorkomt dan elders. Volgens de kerk deden ze dat wel en is dat een onterechte claim.

Ernstig probleem

Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat Jehova’s getuigen een ernstig probleem hebben wat betreft seksueel misbruik, dat ze beschuldigingen daarover niet (of met tegenzin) aan de politie melden en ‘een verscherpt staatsonderzoek’ nodig hebben omdat zij een ‘gesloten gemeenschap’ zijn. De onderzoekers kregen liefst 751 meldingen binnen.

De rechter gaf voorafgaand aan de zitting aan te betreuren dat informatie uit de zaak toch uitlekte.