Kaarsen processie in kerk Terwinselen

© Getty Images

De Kerk in Terwinselen viert op zondag 2 februari het feest van Maria Lichtmis. De viering begint traditiegetrouw met een kaarsen processie.

Redactie

De Kerk in Terwinselen wil dit gebruik graag in ere houden. Gelovigen worden aan het begin van de Heilige Mis om 10.00 uur uitgenodigd met een brandend kaarsje een kleine processie te lopen in de kerk naar het Maria altaar. Daar zullen de kaarsjes bij Maria worden geplaatst. De kaarsen worden vooraf met een gebed gezegend. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor Schandelen. Aansluitend aan de viering kunnen de gelovigen ook de Blasiuszegen ontvangen tegen keelziekten en andere kwalen.

Tijdens de viering zal in het bijzonder gebeden worden voor het religieuze leven voor de broeders en zusters in kloostergemeenschappen. Er bestaat ook de gelegenheid om gezegende kaarsen te kopen en mee naar huis te nemen.