Lezing van fietspelgrim Coen Rams over Jacobus en de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in bibliotheek Kerkrade

© Getty Images

Fietspelgrim Coen Rams geeft op vrijdag 31 januari een lezing in de bibliotheek in Kerkrade. Het thema dat Rams zal bespreken is ‘Jacobus en de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela’.

Redactie

Elk jaar treden mensen in de voetsporen van pelgrims die al sinds de middeleeuwen zijn vertrokken voor een bezoek aan het graf van apostel Jacobus de Meerdere in Santiago de Compostela. Velen maken deze tocht uit godsdienstige of spirituele overwegingen. Anderen omdat een fiets- of wandeltocht van meer dan tweeduizend kilometer voor hen een sportieve uitdaging is. Voor weer anderen is het juist het moment om een periode af te sluiten voordat men aan iets nieuws begint.

Heel wat reizigers die om sportieve of culturele redenen vertrokken zijn, kunnen beamen dat er onderweg meer kan gebeuren dan het louter waarneembare. Heel wat mensen worden onderweg getroffen door de schoonheid van het landschap, gebeurtenissen of ontmoetingen onderweg. Dit alles zorgt voor een diepe ervaring die door de meesten voor de rest van hun leven wordt meegedragen. Er is een leven voor en na de Camino.

De universele vriendschap van pelgrims onderweg mogen ervaren, is nog steeds het mooiste aspect van pelgrimeren. Fietspelgrim Coen Rams neemt geïnteresseerden tijdens de lezing mee op weg naar Santiago de Compostela en vertelt over de geschiedenis van deze pelgrimstocht en de rol van Jacobus de Meerdere. Rams is lid van de werkgroep van de regio Limburg van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

De lezing begint om 14.00 uur en is gratis voor leden van de bibliotheek. Niet-leden betalen 2,50 euro entree. Reserveren kan per email op: info@bibliotheekkerkrade.nl of via telefoonnummer: 045-763 05 20.